Różaniec rodziców

CO NOWEGO

IDEA

Zapraszamy  wszystkich  rodziców  do  wspólnej  modlitwy  w  intencji  dzieci !
 
Różaniec Rodziców to regularna, codzienna modlitwa 1 dziesiątką Różańca. Każdy z należących do wspólnoty rodziców odmawia i rozważa wyznaczoną w danym miesiącu Tajemnicę Różańca. W ten sposób wspólnie ofiarujemy Bogu każdego dnia cały Różaniec w intencji wszystkich naszych dzieci (rodzonych i chrzestnych).
Więcej:

HISTORIA

  • Pierwsze spotkanie rodziców naszej parafii, chcących wspólnie modlić się przez ręce Maryi o Bożą opiekę dla swoich dzieci, odbyło się 22 listopada 2013 r. Tego dnia powstała pierwsza Róża, a jej patronką obrałyśmy
    św. Ritę.
  • Druga Róża  zawiązała się w lutym 2014 r. Jej patronem został Jan Paweł II.
  • W kwietniu 2017 r. do Różańca Rodziców przystąpiły kolejne osoby tworząc pączek III Róży - pod wezwaniem św. Anny!