Rozważania z 23 lutego - Tajemnice Bolesne ze św. Ritą, patronką od spraw trudnych i sytuacji beznadziejnych

23.02.2018

 

Tajemnica I - Jezus modli się przed męką

Bóg wybrał cię, św. Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

O, gdyby i dziś żony chciały naśladować Twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi  według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyło by tyle niezgód prowadzących do opłakanych następstw...

 

Tajemnica II - Jezus zostaje ubiczowany

   Jakże bolesną była dla ciebie, św. Rito, wiadomość o zamordowaniu twego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego stanęła nie przygotowana przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża i prosząc o przebaczenie dla jego morderców. Poznawszy, że mali jeszcze twoi synowie pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

   Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie dzięki składałaś Jezusowi, że ich uchronił od dokonania zbrodni.

   Jakże my, wobec tego przykładu, jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczać najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę tak dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

 

Tajemnica III - Jezus przyjmuje koronę cierniową

   Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę dla twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem Swej korony. Do końca życia, 15 lat, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

   My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi nas Bóg nawiedza, smucimy się i narzekamy.

   O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godnymi byli radować się z tobą w wieczności.

 

Tajemnica IV - Jezus niesie krzyż

   Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś święta Rito wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w jakim cię często znajdowano? Kto wypowie twą miłość do bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęła swym miłościwym sercem?

   My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, a nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

 

Tajemnica V - Jezus umiera na krzyżu

   Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną Sobie, dopuścił byś dotknięta była przez ostatnie lata życia ciężką chorobą. Jakież zostawiłaś nam wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości. Przykrą tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzów ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

   Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

 

Na podstawie "Nowenny do świętej Rity" przygotowała D.M.

 

 

 

 

Udostępnij na Faceebok
Udostępnij na Twitter
Please reload

Wyróżnione posty

Wspólny Różaniec - 24 kwietnia

March 27, 2020

1/10
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now